Kid Smpl – What Kept Us

Det finns en modern musikgenre som är ämnad att byggas kring känslor, allting annat är underkastat detta. Det skall utföras på ett så minimalistiskt sätt att det är svårt att överhuvudtaget särskilja musik från tonsatt känsla. Kid Smpl från Seattle är ett ypperligt exempel på vad jag vill kalla elektronisk soul men som egentligen inte har någon namn. Musiken är fåordig, väldigt enkel utan komplexa strukturer eller traditionella verser och refränger. Minimalism är som sagt nyckelordet och för att riktigt uppskatta vad du hör bör du befinna dig i liggande position, i mörker och ha hörlurar på dig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>