All posts under

Ghost Loft – Blow

Internet är vår tids Klondyke. Folk vallfärdar hit i hopp om rikedom, vaskar fram kattguld efter kattguld i hopp om att hitta någonting av värde. Letar man så finner man men ibland räcker det med att hitta rätt flodfåra för att hitta riktig guld. Låt mig därför få presentera mitt[…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Read More »