All posts under

Norbert Med Vänner – 12th of May

MP3: Norbert med vänner – 12th of May Det engelska språket är mer mångfacetterat än det svenska kan jag tycka. Jag tänker särskilt på ordet “crush.” Att ha en crush på någon/något kan bäst översättas med en kortvarit förälskelse. Något som känns intensivt en stund för att sedan svalna. Men det[…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Read More »